Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 16/07/2018 | 03:16 PM (GMT +7)
Sáng nay 16/7, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp “Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam chủ trì lễ ký kết.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, mục đích của việc phối hợp giám sát nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại chương trình phối hợp này, lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam trình bày các nội dụng phối hợp giám sát như: Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biển đổi khí hậu gồm Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật khoáng sản; các Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…; Giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành pháp luật đối với quản lý chất thải trong sản xuất, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, bệnh viện, chợ và trung tâm thương mại; nơi giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm, sinh hoạt của hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Giám sát trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng của tỉnh trong đánh giá tác động môi trường, nhất là một số dự án đang gây ô nhiễm…; Giám sát việc tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội, Sở Y tế, Sở TN&MT tỉnh, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020.

Thùy Dung

Lượt xem:  804

Tin đã đưa