Triển khai dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 cấp tiểu học

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/08/2018 | 02:37 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 119/TTr-SGDĐT ngày 02/7/2018 về việc xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ nhằm triển khai dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 cấp tiểu học.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh có nhu cầu và đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giáo viên, theo hình thức xã hội hóa trên cơ sở có sự đồng thuận, thống nhất của phụ huynh học sinh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học (có nhu cầu và đảm bảo điều kiện) trên địa bàn xây dựng chương trình, nội dung triển khai; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.  

Thúy Hằng

Lượt xem:  614

Tin đã đưa
Xem theo ngày :