Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 16/08/2018 | 04:53 PM (GMT +7)
Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn, phấn đấu năm học 2018 - 2019 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, ngày 16/8, UBND tỉnh có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2018 - 2019 đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn các trường học triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác thu BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên. - Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học theo đúng quy định. - Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng. Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ở các trường chưa có cán bộ y tế trường học; tạo mọi điều kiện cho học sinh được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra về y tế trong các trường học trên địa bàn theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT đối với học sinh, sinh viên; về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT; kịp thời phản ánh, biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn.

UBND huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về BHYT đối với học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT học sinh, sinh viên về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc tham gia BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; chủ động đề ra các giải pháp để phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2018 - 2019.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,108

Tin đã đưa
Xem theo ngày :