Danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Giao thông vận tải

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 24/08/2018 | 11:34 AM (GMT +7)
UBND tỉnh đã ký quyết định 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Trong đó, có 33 TTHC của Sở Giao thông vận tải triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Cụ thể:

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đường bộ

1

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam-Lào-Campuchia

2

Cấp Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam

3

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam

4

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

5

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam

6

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam

7

Cấp Giấy phép liên vận Việt –Lào cho phương tiện

8

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt –Lào cho phương tiện

9

Chấp thuận đăng ký khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

10

Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Việt -Lào

11

Chấp thuận ngừng khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Việt -Lào

12

Chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

13

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

14

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp khai thác vận tải giữa Việt Nam và Campuchia

15

Cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện khai thác vận tải giữa Việt Nam và Campuchia

16

Cấp lại Giấy phép liên vận cho phương tiện khai thác vận tải giữa Việt Nam và Campuchia

17

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện vận tải phi thương mại

18

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện vận tải phi thương mại

19

Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam

20

Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt – Campuchia do hết hạn

21

Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt – Campuchia do mất hoặc hư hỏng

22

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

23

Chấp nhận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

24

Chấp nhận ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

25

Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ

26

Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B,C,F,G lần đầu trong năm

27

Cấp Giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện

 của Việt Nam

28

Cấp Giấy phép vận tại loại D đối với phương tiện của Trung Quốc

29

Cấp Giấy phép vận tải loại B,C,F,G từ lần thứ hai trở đi trong năm

30

Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, B, C, D,E, F, G

31

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

32

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữ Việt Nam và Trung Quốc

33

Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ

 

Phượng Hồng

Lượt xem:  422

Tin đã đưa
Xem theo ngày :