Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 11/09/2018 | 09:55 AM (GMT +7)
Sáng ngày 11/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì điểm cầu Quảng Nam

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của các Bộ, ban, ngành, địa phương trong nỗ lực cải cách hành chính, bước đầu đã đạt những kết quả khả quan, được nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, trong công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều tồn tại. Tư duy lấy người dân làm trung tâm phục vụ chưa được chú trọng; tình trạng chậm trễ, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp...

Hội nghị lần này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm sau: Triển khai cơ chế 1 cửa liên thông theo Nghị định 61; chia sẻ kinh nghiệm , giải pháp tổ chức, vận hành trung tâm dịch vụ hành chính công đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy được vai trò của cán bộ, công chức được cử làm nhiệm vụ tại trung tâm; vai trò của Bộ, ngành, địa phương trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, vai trò của Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT và các bộ, ngành có liên quan trong công tác cải cách hành chính.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ khi triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng tại các bộ, cơ quan ngang bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây; hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC thông qua việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, thống nhất cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin này với nhau và với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Quy định việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá chính xác, khoa học và công khai...Thông qua triển khai Nghị định 61, chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến đề xuất cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Thúy Hằng

Lượt xem:  356

Tin đã đưa
Xem theo ngày :