Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 12/09/2018 | 02:27 PM (GMT +7)
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
Trong tháng 8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) và các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018, đề ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 và cả nhiệm kỳ; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019, hoàn chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020; chỉ đạo triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa IX; chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh tổ chức vào cuối tháng 9/2018. 
 
Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2018; tăng cường công tác thu, chống thất thu và nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi; tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các dự án Vùng Đông của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè_Thu 2018; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống thiên tai; chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2018; tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường tại các địa phương; triển khai thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn; ban hành Kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018-2020; tiếp tục chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. Tổ chức tốt Lễ hội VHTT các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX; Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số miền Trung Lần thứ III, năm 2018; sự kiện "Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam"; tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu, tay chân miệng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu đảm bảo chu đáo, an toàn, lành mạnh và thiết thực. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2018-2019. 
 
Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức tốt diễn tập phòng thủ; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019. Ban hành Kế hoạch ứng phó tai nạn máy bay; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phân cấp, ủy quyền và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, xã, giảm đầu mối, tinh giản biên chế tại các Sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 2275/KH-UBND và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh; trong đó, tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Tiếp công dân, công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8, 8 THÁNG NĂM 2018 
 
1. Về kinh tế
 
a) Sản xuất công nghiệp 
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 34% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở hai nhóm ngành lớn là công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng hơn 11,2%) và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải (tăng 11,5%). Riêng sản xuất xe có động cơ, do điều chỉnh quy mô sản xuất của từng dòng xe để phù hợp với nhu cầu thị trường và các yếu tố khác có ảnh hưởng nên chỉ số sản xuất 8 tháng giảm 7,2% so cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính chung 8 tháng tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: chế biến và bảo quản thủy sản; sản xuất hàng may mặc; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất các sản phẩm từ cao su; sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất xe có động cơ . Chỉ số tồn kho tháng 8 tăng gần 3% so với tháng trước. Chỉ số sử dụng lao động tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó tăng cao ở ngành sản xuất đồ uống (tăng gấp 3 lần); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (tăng 23%); sản xuất trang phục (tăng 9,4%). 
 
b) Thương mại, dịch vụ 
 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện trong tháng 8 hơn 3.880 tỷ đồng; nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng lên gần 29.740 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tăng ở hầu hết các ngành hàng, trong đó ngành du lịch lữ hành tăng cao nhất . Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 8 hơn 609.000 lượt, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 20% so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú 4.230.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động khách sạn, nhà hàng 8 tháng hơn 7.190 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tháng 8 hơn 254 tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước; trong đó, tăng chủ yếu ở một số dịch vụ như: dịch vụ hành chính và hỗ trợ; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí; dịch vụ y tế; dịch vụ cá nhân và cộng đồng . Trong 8 tháng, doanh thu dịch vụ hơn 1.768 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 tăng 0,18% so với tháng trước; bình quân 8 tháng, chỉ số giá tăng 4% so với cùng kỳ.
 
c) Sản xuất nông nghiệp 
 
Vụ Hè_Thu năm 2018 cả tỉnh đã gieo trồng được 71,1 nghìn ha cây hàng năm, bằng 98,3% (giảm 1.166 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa hơn 43,6 nghìn ha, bằng 99% (giảm 393 ha) so với cùng kỳ. Nhìn chung, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, diện tích đã trổ trên 20 nghìn ha. Tuy nhiên, sâu bệnh xuất hiện rãi rác làm nhiễm bệnh một số diện tích lúa, đáng chú ý là bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng. Các địa phương đang tích cực có giải pháp phòng trừ nhằm ngăn chặn lây lan trên diện rộng. Tại thời điểm 01/7/2018, đàn trâu, bò giảm so với cùng kỳ; riêng đàn lợn đang phục hồi nhanh do giá bán tăng . Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định. Hiện nay, các địa phương đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2018 đúng theo kế hoạch và đang lên kế hoạch cho công tác tiêm phòng đợt 2. Trong 8 tháng diện tích trồng rừng mới tập trung ước đạt 4.150 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ trồng khai thác ước khoảng 717 nghìn m3, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống cháy rừng được thực hiện tốt nên chưa xảy ra cháy rừng. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 8 đạt gần 11,9 nghìn tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 8 tháng lên 80,5 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ . 
 
2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách 
 
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng tương đối ổn định. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá, đến 31/8/2018 tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hơn 51.660 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 56.690 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm . Nợ xấu hơn 553 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn được kiểm soát ở mức dưới 1% tổng dư nợ; trong đó, nợ xấu cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67 là 183,7 tỷ đồng, chiếm 33,2% trong nợ xấu toàn địa bàn. Đến ngày 31/8/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 15.056 tỷ đồng, đạt 76,5% dự toán, tăng 20,5% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 12.130 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về số thu và tiến độ thu . Thu xuất nhập khẩu hơn 2.926 tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 10.140 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 5.990 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, chi đầu tư phát triển 3.850 tỷ đồng. 
 
3. Về đầu tư và xây dựng 
 
Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên 3.330 tỷ đồng, tăng 27,5% so cùng kỳ. Đối với những dự án khởi công mới năm 2018 được kéo dài thời gian phê duyệt dự án đến 31/7/2018, đến nay có 21,6% danh mục các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và được phê duyệt dự án . Hoàn chỉnh Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019, Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXI giai đoạn 2016-2018 và kết quả thực hiện 03 năm 2016-2018 kế hoạch đầu tư công trung hạn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 
 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch, đến ngày 15/8/2018 tỷ lệ giải ngân đạt 45% ; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 49%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu đạt 33%; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 29%. Các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018. Trong đó, tập trung giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài sang năm 2018 trước 31/12/2018. Đối với các dự án khởi công mới năm 2018; đến 30/9/2018, các công trình chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, UBND tỉnh sẽ xem xét cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn. Đối với các dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn năm 2018, đến ngày 30/9/2018 tỷ lệ giải ngân dưới 50% thì sẽ không bố trí kế hoạch vốn năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3947/UBND-KTTH ngày 18/8/2018. Từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 80,7 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 162 dự án, tổng vốn đăng ký 5,56 tỷ USD. Cấp phép 46 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 3.811 tỷ đồng. 
 
4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 
 
Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 (ngày 05/9/2018). Toàn tỉnh có 16.581 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018; kết quả có 15.840 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT 95,5%. Hiện nay, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển, xét tuyển, số lượng tuyển sinh theo kế hoạch. Các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao trong tháng 8 tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 73 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc Khánh 2/9; 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 13 năm Ngày Hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, 106 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công. Đã diễn ra nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa như: Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ II năm 2018 tại huyện Nam Trà My; Liên hoan tiếng hát “Người lao động đất Quảng” với sự tham gia của đoàn viên, công nhân viên chức lao động 9 huyện miền núi; Lễ hội VHTT các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX; Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III năm 2018; sự kiện "Những Ngày Văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam". 
 
Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh Hùng, người có công cách mạng được duy trì, tập trung đẩy mạnh. Tiếp tục xác nhận, thực hiện chế độ, điều chỉnh trợ cấp cho 1.660 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công 185 trường hợp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2018 theo Đề án đã được phê duyệt; vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2018, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách, nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng. Trong tháng, tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm với 55 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Đưa 97 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài; nâng tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng tại các nước từ đầu năm đến nay là 739 lao động. Thẩm định hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp của 1.597 lao động; quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 1.745 lao động với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa các bệnh xã hội được duy trì thường xuyên, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
 
5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính 
 
Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại gần 160 triệu đồng. Trong 8 tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 32 vụ cháy, 01 vụ nổ, làm chết 01 người và bị thương 02 người, ước tổng mức thiệt hại vật chất gần 27 tỷ đồng. Từ ngày 16/7/2018 đến 15/8/2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ , làm chết 31 người, bị thương 15 người. So với tháng trước tăng 09 vụ, tăng 17 người chết và tăng 04 người bị thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2018 đã xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 128 người, bị thương 96 người; so với cùng kỳ tăng 02 vụ, tăng 22 người chết và giảm 09 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 04 vụ, làm chết 03 người, bị thương 01 người; so với cùng kỳ tăng 03 vụ và tăng 02 người chết. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên tại các đơn vị, địa phương. Trong tháng 8 đã tiếp 62 vụ việc với 68 lượt người, trong đó có 01 đoàn đông người; giảm 15 vụ việc so cùng kỳ. Tiếp nhận 84 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tăng 09 đơn so với cùng kỳ, đã giảm đơn thư vượt cấp và không phát sinh điểm nóng. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. 
 
6. Đánh giá chung 
 
Qua 8 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ một số ngành chủ lực phục hồi và tăng so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh được kiểm soát. Thương mại, du lịch tăng cao so cùng kỳ. Thu ngân sách vượt tiến độ và cao hơn so với cùng kỳ cả về số thu và tiến độ thu. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Các hoạt động văn hóa du lịch, thông tin truyền thông được đẩy mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
 
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế: tiến độ giải ngân vốn đầu tư chưa đạt tiến độ yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án, công trình; tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp; số vụ, số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản còn những bất cập và hạn chế, chưa được giải quyết triệt để. Việc kiện toàn, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, Khối phố, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương còn chậm so với yêu cầu. Công tác theo dõi, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao của các Sở, ngành, địa phương chưa đảm bảo tiến độ (đến 29/8/2018 vẫn còn 93 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành)... 
 
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2018 
 
Để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngoài nhiệm vụ thường xuyên các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018, như sau: 
 
1. Trên cơ sở kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong 8 tháng đầu năm 2018, các ngành, địa phương chủ động đề ra các giải pháp thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018 đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển và mở rộng sản xuất; nhất là các dự án lớn, trọng điểm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 
 
2. Hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2019, giai đoạn 2019-2020; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/5/2018; đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, chống gian lận, trốn thuế, thất thu nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2018. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn trong mùa mưa, bão, đặc biệt các công trình hồ chứa nước, hồ thủy điện. Rà soát các công trình đã bố trí vốn nhưng đến nay chưa triển khai, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn cho các công trình đã có khối lượng nhưng thiếu vốn và các công trình có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018 theo đúng quy định. 
 
3. Triển khai thực hiện chương trình năm học 2018-2019, ổn định việc dạy và học ngay từ đầu năm học mới. Chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động vui Trung thu cho trẻ em đảm bảo vui tươi, an toàn. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, dạy nghề trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn, miền núi. Thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy và công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 
 
4. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018; trong đó cần lưu ý đến công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh; tập trung rà soát, kiểm tra những nhà ở nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở phải có phương án và hoàn thành sớm di dời về nơi ổn định, an toàn trước mùa mưa bão; công tác đảm bảo an toàn hồ đập, quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo kế hoạch, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp để đạt các tiêu chí rớt hạng; trong đó tập trung công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Thúc đẩy và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác trồng rừng năm 2018 theo kế hoạch. 
 
5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; tăng cường chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án; rà soát, tổ chức thanh tra, thu hồi các dự án không thực hiện đúng cam kết, cố tình chiếm giữ đất. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép trên địa bàn, các bến bãi không phép, không đảm bảo các thủ tục theo quy định phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018 và Thông báo số 279/TB-UBND ngày 06/8/2018. Tiếp tục giải quyết và xử lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nông thôn và đô thị trên địa bàn tỉnh. 
 
6. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là các dịp Lễ lớn; chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội… diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc tham gia phối hợp giải quyết công việc. Tập trung xử lý những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Các Sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, báo cáo của UBND tỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (tháng 9/2018) và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, Khóa IX sắp đến (cuối tháng 9/2018) và thực hiện chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thông qua. 
 
7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án vị trí việc làm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2018 đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp thôn, xã, giảm đầu mối, tinh giản biên chế tại các Sở, ngành, địa phương đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả theo Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 2275/KH-UBND và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 và Công văn số 4759/UBND-NC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh. 
 

Lượt xem:  2,135

Tin đã đưa