Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 14/09/2018 | 10:41 AM (GMT +7)
Sáng 14/9, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Quang cho biết, sau 2 năm triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 -2020 và định hướng đến năm 2025, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn hạn chế, vướng mắc cần được tháo gỡ, đòi hỏi sự điều chỉnh, bổ sung để Nghị quyết 04 phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và Dự thảo kết luận 24 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tập trung cho ý kiến, góp ý đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng -  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua báo cáo tóm tắt 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy khóa 21 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 2025. Theo đó, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04, công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng và từng bước đi vào nề nếp; quy trình công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và dân chủ; đã có nhiều chuyển biến tích cực ở các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bầu cử, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ… theo hướng mở rộng dân chủ, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ ngày càng coi trọng và đẩy mạnh hơn, những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ được kiểm tra, xử lý theo quy định. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên về trình độ, năng lực, phẩm chất, ủy tín. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế như: đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu theo nghị quyết; khâu nhận xét, đánh giá cán bộ một số nơi vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhất là đánh giá đối với người đứng đầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng chưa cao; việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử một số trường hợp không đúng quy định; vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng -  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; dự thảo kết luận của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04; Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  1,325

Tin đã đưa
Xem theo ngày :