Giới thiệu Thư viện ấn phẩm Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 17/09/2018 | 10:18 AM (GMT +7)
Nhằm phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, nhất là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và đưa vào vận hành Thư viện ấn phẩm trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http://thuvienanpham.quangnam.dcs.vn/

Đây là nơi đăng tải những công trình, ấn phẩm về văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người Xứ Quảng đã được các cơ quan, đơn vị của tỉnh xuất bản từ năm 1997 đến nay. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ liên kết, giới thiệu Thư viện trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; giới thiệu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương khai thác, nghiên cứu. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố; các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, giáo viên, học sinh truy cập Thư viện ấn phẩm để tham khảo, nghiên cứu các công trình, ấn phẩm phục vụ công tác giảng dạy văn hóa, lịch sử địa phương tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Phượng Hồng

Lượt xem:  489

Tin đã đưa
Xem theo ngày :