Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Hội

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 18/09/2018 | 08:47 AM (GMT +7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, toàn tỉnh hiện có 1.801 tổ chức hội quần chúng, gồm: 59 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, 190 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện, 1.552 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong xã. Hội được xác định là Hội có tính chất đặc thù họat động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 1.258 tổ chức Hội (16 tổ chức hội cấp tỉnh; 130 tổ chức hội cấp huyện; 1.112  tổ chức hội cấp xã).

Việc sắp xếp lại các tổ chức hội  nhằm giảm đầu mối, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động; tránh sự trùng lắp, chồng chéo phạm vi, lĩnh vực hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội; nâng cao tính tự chủ trong hoạt động của các tổ chức hội; tạo điều kiện thuận lợi cho hội tổ chức hoạt động theo nguyên tắc, tự nguyện, tự quản, tự trang trãi kinh phí, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ pháp luật và điều lệ Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện các nội dung Đề án theo hướng nghiên cứu lịch sử hình thành, đánh giá hiệu quả công việc của các Hội theo 3 nhóm: Nhóm Hội được UBND tỉnh giao định mức lao động, kinh phí hoạt động; Nhóm Hội được hỗ trợ phần kinh phí hoạt động; Nhóm Hội tự nguyện, tự chủ, tự trang trãi kinh phí. Đồng thời đánh giá hiệu quả công việc, đưa ra nguyên tắc, định hướng về định mức lao động, kinh phí để thực hiện sắp xếp, kiện toàn đối với các Hội cấp huyện và cấp xã đảm bảo theo đúng chủ trương Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Linh Chi

Lượt xem:  733

Tin đã đưa
Xem theo ngày :