Quy định mức hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo cấp xã

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/09/2018 | 09:13 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chỉ hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.

Quy định mức chỉ hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo tại các xã, phường, thị trần (gọi chung là câp xã) trên địa bàn tỉnh Quqảng Nam giai đoạn 2018-2020 có quy mô hộ nghèo từ 50 hộ trở lên được cấp thầm quyền phê duyệt năm 2017.

Đối tượng áp dụng là người phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao nhiệm vụ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thuộc một trong các hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân cấp xã chọn làm cộng tác viên giảm nghèo.

Mức chi hỗ trợ được quy định cụ thể sau: Mức chi hỗ trợ người theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo tại xã, phường, thị trấn thuộc khu vực đồng bằng: Bằng 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng; xã, thị trấn thuộc khu vực miền núi: Bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức chi hỗ trợ cộng tác viên giảm nghèo tại xã thuộc khu vực đồng bằng  có quy mô hộ nghèo từ 50 hộ đến 150 hộ là bằng 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng; từ 150 đến 250 hộ bằng 0,35 mức lương cơ sở/người/tháng; trên 250 hộ bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức chi hỗ trợ cộng tác viên giảm nghèo tại các xã thuộc khu vực miền núi có quy mô hộ nghèo từ 50 hộ đến 150 hộ là bằng 0,35 mức lương cơ sở/người/tháng; từ 150 đến 250 hộ bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng; trên 250 hộ bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

Ngoài mức chi hỗ trợ nêu trên, người làm công tác giảm nghèo cấp xã được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật…

Về kinh phí thực hiện, ngân sách tỉnh đảm bảo 100% đối với các huyện miền núi; các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành tự đảm bảo ngân sách thực hiện; các huyện còn lại: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%; ngân sách huyện đảm bảo 50%.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,198

Tin đã đưa
Xem theo ngày :