Bãi bỏ một phần nội dung Thông tư 219 về thuế giá trị gia tăng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 21/09/2018 | 03:44 PM (GMT +7)
Ngày 30/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung “Ví dụ 37” quy định tại điểm a.4, Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18.12.2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Nội dung “Ví dụ 37” bị bãi bỏ: “Tháng 8.2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng; Công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10.2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng)”. Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC vẫn được tiếp tục thực hiện. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.10.2018.

 

TD

Lượt xem:  762

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :