Chế độ trợ cấp dành cho người chăm sóc nạn nhân da cam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 01/10/2018 | 04:15 PM (GMT +7)
Bác tôi tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc màu da cam. Đi giám định sức khỏe bị suy giảm khả năng lao động 81%. Hiện nay hàng tháng được hưởng trợ cấp 2.600.000 đồng. Nhưng do sức khỏe yếu nên bác gái luôn phải chăm sóc, phục vụ. Vậy cho hỏi bác gái tôi có được hưởng khoản trợ cấp nào không? Xin cảm ơn.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 42 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:

“3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, sống ở gia đình được trợ cấp người phục vụ bằng một lần mức chuẩn.”

Như vậy, trong trường hợp của bác bạn là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thì người phục vụ sẽ nhận được trợ cấp bằng một lần mức chuẩn.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định về mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp:

“1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.417.000 đồng.”

Theo đó, bác trai bạn tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% nên bác gái bạn là người phục vụ sẽ được trợ cấp hàng tháng là 1.417.000 đồng.

Về hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phục vụ:

Căn cứ khoản 3 Điều 43 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:

“3. Hồ sơ hưởng trợ cấp

a) Quyết định trợ cấp, phụ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

b) Quyết định trợ cấp người phục vụ của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.”

Kết luận:

Theo đó, trong trường hợp của bạn, bác gái bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp phục vụ. Hằng tháng bác gái bạn sẽ nhận được trợ cấp bằng một lần mức chuẩn là 1.417.000 đồng. Căn cứ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH, bác bạn cần nộp hồ sơ nêu trên đến Sở lao động thương binh và xã hội để được giải quyết.

LV tổng hợp

Lượt xem:  362

Tin đã đưa