Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 9, 9 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/10/2018 | 03:09 PM (GMT +7)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 9/2018
Trong tháng 9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế; đồng thời, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; thực hiện các kết luận sau thanh tra, kết luận kiểm toán; tăng cường công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2018; điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thông qua; hoàn chỉnh các đề án, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, Khóa IX tổ chức vào cuối tháng 9/2018 (kỳ họp chuyên đề) và đã được HĐND tỉnh thông qua 4 Nghị quyết , Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (trong tháng 10/2018); đồng thời, thực hiện chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 
 
Hướng dẫn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; cương quyết xử lý các doanh nghiệp không thực hiện đúng tiến độ triển khai dự án theo cam kết; rà soát, xử lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm triển khai năm trong 2018; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tăng cường hiệu lực quản lý về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, tập trung quản lý tài nguyên cát, sỏi trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn. Ban hành quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số: 16-CTr/TU ngày 28/6/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số: 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 
Thu hoạch lúa Hè - Thu 2018, chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số: 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; ứng phó công tác phòng, chống thiên tai; công tác quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa mưa, đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, xây dựng phương án kịp thời ứng phó với các hiện tượng động đất liên quan đến các thủy điện; rà soát, kiểm tra những khu dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở phải có phương án di dời về nơi ổn định, an toàn trước mùa mưa lũ 2018. Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; ban hành Quy định tạm thời về quản lý giống cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. 
 
Tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2018, thực hiện kịp thời việc giải ngân, thanh, quyết toán theo đúng quy định. Tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, hoạt động Tết Trung thu năm 2018. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn, miền núi. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam năm 2018. 
 
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trên lĩnh vực đất đai; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, ủy quyền. Triển khai phân tích, đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh của các Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Nam (DDCI) - năm 2018. Ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư theo quy định tại Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. 
 
Thực hiện tốt công tác an ninh - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ra quân trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các vụ án có tổ chức, quy mô lớn; công tác phòng, chống, kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy và công tác cai nghiện ma túy. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị công tác thi tuyển Viên chức giáo dục năm 2018; Ban hành kế hoạch thi nâng ngạch Công chức, thăng hạn Viên chức hành chính năm 2018; Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, thôn, tổ dân phố, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch số: 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số: 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số: 2275/KH-UBND và Kế hoạch số: 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh. 
 
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9, 9 THÁNG NĂM 2018
 
1. Về kinh tế 
 
a) Sản xuất công nghiệp
 
Sản xuất công nghiệp tiếp tục được phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 28,4% so với tháng cùng kỳ; qua 9 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng hơn 10% so với cùng kỳ và tăng ở hầu hết các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: sản xuất đồ uống; sản xuất hàng may sẵn; sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Trong đó một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: chế biến và bảo quản thủy sản; sản xuất hàng may sẵn; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất các sản phẩm từ cao su; sản xuất cấu kiện kim loại; sản xuất xe có động cơ . Chỉ số tồn kho tại thời điểm 30/9/2018 giảm 4,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động 9 tháng tăng hơn 2,6% so với cùng kỳ; trong đó, tăng cao ở ngành sản xuất đồ uống (tăng gấp 3 lần); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (tăng 23%); sản xuất trang phục (tăng 11%). Tình hình sản xuất công nghiệp đạt được kết quả khả quan, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng so với cùng kỳ, khả năng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tăng cao, lượng hàng tồn kho giảm đáng kể. Dự báo trong quý IV/2018, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển tốt do nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm và một số nhà máy, dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động .
 
b) Thương mại, dịch vụ 
 
Qua 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là ngành hàng thương nghiệp chiếm trên 68% tổng mức và tăng 10,6%, hoạt động lưu trú và ăn uống chiếm 24,2%, tăng 8,7%. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú 9 tháng hơn 5,38 triệu lượt, tăng gần 23% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 3,29 triệu lượt. Doanh thu du lịch hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.870 tỷ đồng. Mạng lưới và chất lượng cơ sở lưu trú ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 920 cơ sở lưu trú với khoảng 13.500 phòng đón khách, tăng 1.500 phòng so với cùng kỳ . Khách sạn đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế có 125/177 khách sạn đạt hạng sao với gần 7.500 phòng; trong đó 7 khách sạn 5 sao, 21 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao, 36 khách sạn 2 sao và 41 khách sạn 1 sao. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9 tăng 0,23% so với tháng trước; bình quân 9 tháng, chỉ số giá tăng 4% so với cùng kỳ. 
 
c) Sản xuất nông nghiệp 
 
Đến 15/9/2018, cả tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ Hè - Thu , sản lượng ước tính hơn 214 nghìn tấn. Diện tích gieo trồng và năng suất một số cây hàng năm khác tương đương cùng vụ năm trước. Tổng đàn gia súc những tháng gần đây đã phục hồi, đặc biệt là đàn lợn do giá bán tăng . Chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại phát triển tốt. Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định, tổng đàn gia cầm đạt trên 6,5 triệu con, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng hơn 96.200 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng khai thác gần 75.700 tấn, tăng 5%, đạt 93% kế hoạch. Diện tích đã thả nuôi khoảng 8.400 ha, tăng 46 ha so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch đạt 20.500 tấn, tăng 600 tấn. Qua 9 tháng, diện tích trồng rừng mới tập trung đạt 8.150 ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ trồng khai thác khoảng 822 nghìn m3, tăng 9,6% so với cùng kỳ; do thường xuyên theo dõi, cập nhật, cảnh báo sớm nguy cơ cháy nên hạn chế được các vụ cháy rừng. Dự kiến giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2018 hơn 13.540 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 9/2018 toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,3% tổng số xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của 204 xã là 13,21 tiêu chí/xã, tăng 0,1 tiêu chí/xã so với năm 2017. Dự kiến cuối năm 2018, phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 87 xã, đạt tỷ lệ 42,6%. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung là 14 tiêu chí/xã. 
 
2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách 
 
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng tương đối ổn định, đến ngày 30/9/2018 tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn hơn 48.970 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và tăng 17% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng tốt, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế gần 58.430 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm . Nợ xấu hơn 564 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn được kiểm soát ở mức dưới 1% tổng dư nợ (trong đó, nợ xấu cho vay đóng mới tàu theo Nghị định số 67/NĐ-CP là 183,7 tỷ đồng, chiếm 26,7% nợ xấu toàn địa bàn). Đến ngày 30/9/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 17.110 tỷ đồng, đạt 87% dự toán, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 13.760 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, tăng 34,7% so với cùng kỳ. Đa số các lĩnh vực thu đều vượt tiến độ và tăng so với cùng kỳ; trong đó thu ở khu vực ngoài quốc doanh gần 9.490 tỷ đồng, đạt 88% dự toán và tăng 43% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 1.106 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán, tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu hơn 3.350 tỷ đồng, đạt 80% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 11.845 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 6.530 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán, chi đầu tư phát triển 4.500 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán. 
 
3. Về đầu tư và xây dựng 
 
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng hơn 23.870 tỷ đồng, tăng 41,5% so cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý thực hiện là 6.483 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ; vốn huy động khu vực ngoài nhà nước hơn 13.530 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; vốn FDI khoảng 3.855 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 9 tháng trên 3.727 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Đến ngày 15/9/2018, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp (55%), tương đương với cùng kỳ ; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 54%; nguồn vốn Chương trình mục tiêu đạt 51%; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 41%. Chỉ đạo kiểm soát nợ công và đôn đốc thu hồi nguồn vốn nợ tạm ứng từ năm 2010 trở về trước; đến hết quý II/2018, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh hơn 1.781 tỷ đồng, giảm 23,7 tỷ đồng so với quý I/2018; trong đó, khối ngành tăng 94,4 tỷ đồng, khối huyện giảm 118 tỷ đồng. Các chủ đầu tư đang tập trung xử lý nợ, đặc biệt các khoản nợ phát sinh trước ngày 31/12/2014. Qua 9 tháng, đã thành lập mới 1.022 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 8.394 tỷ đồng, tăng 140 doanh nghiệp so với cùng kỳ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 346 doanh nghiệp, giải thể 1.684 doanh nghiệp . Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 300,3 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 166 dự án với tổng vốn đăng ký 5,78 tỷ USD. Cấp phép 51 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 4.326 tỷ đồng. So với cùng kỳ, tăng 10 dự án FDI và giảm 02 dự án đầu tư trong nước. 
 
4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
 
Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 816 trường với 259.890 học sinh và 19.641 giáo viên. So với năm học trước, giảm 08 trường , sửa chữa và xây mới 682 phòng học, 162 công trình vệ sinh do khối phòng Giáo dục huyện quản lý; tập trung đầu tư các hạng mục còn lại của các trường: Nhà đa năng Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; khối thư viện, thực hành Trường chuyên Lê Thánh Tông; xây mới 12 phòng và khu ký túc xá Trường THPT Võ Chí Công; sửa chữa, nâng cấp các công trình đã xuống cấp, xây mới 14 công trình vệ sinh và mua sắm bổ sung trang thiết bị để phục vụ cho năm học mới. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong tháng 9/2018 diễn ra sôi nổi, chủ yếu tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày Lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tập trung giải quyết các hồ sơ người có công, nhất là hồ sơ tồn đọng và hồ sơ có nhiều vướng mắc về quy trình thủ tục. Xác nhận, thực hiện chế độ trên 46 nghìn trường hợp; thẩm định, chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công, giới thiệu giám định ADN xác định danh tính Liệt sỹ, cấp sổ ưu đãi học sinh - sinh viên con gia đình chính sách 1.826 trường hợp. Đã tổ chức điều dưỡng cho 3.817 lượt người có công và thân nhân, đạt 63,6% kế hoạch. 
 
Vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh hơn 2,7 tỷ đồng; tặng 835 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng mới được phong tặng. Thực hiện trợ cấp xã hội tại cộng đồng cho 92.649 trường hợp bảo trợ xã hội và 10.622 hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trợ cấp xã hội với kinh phí trên 424,8 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên. Qua 9 tháng đã tổ chức 15 phiên giao dịch việc làm, thu hút 733 lượt doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 13.700 việc làm/01 phiên; đưa 741 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài ; quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 8.330 lao động, với tổng số tiền hơn 85 tỷ đồng. Đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 23.746 lao động; trong đó, tuyển mới tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 14.746 và khoảng 9.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và tại các doanh nghiệp, làng nghề. Riêng số lao động được đào tạo học nghề theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 1.122 người. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng y tế, mở rộng quy mô giường bệnh, phát triển một số kỹ thuật mũi nhọn y tế chuyên sâu như: đầu tư nâng cấp và xây dựng các Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc. Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý chất thải tại 4 Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và 4 Trung tâm Y tế tuyến huyện . Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát nên hạn chế được các dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm do thời tiết như: bệnh tay, chân, miệng; sốt xuất huyết; tiêu chảy; thủy đậu, quai bị vẫn xảy ra nhưng đa số đều giảm so với cùng kỳ. 
 
5. Công tác cải cách hành chính, nội chính 
 
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư đã tiếp nhận 49.343 hồ sơ và giải quyết 46.127 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%. Chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số: 19/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh ở một số lĩnh vực như: đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng, quy hoạch, hải quan, thuế, thương binh và xã hội, bảo hiểm bảo đảm 03 giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí). Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Công tác Tiếp công dân được duy trì thường xuyên; qua 9 tháng đã tiếp 2.795 lượt/3.044 người, tăng 17,3% so với cùng kỳ, trong đó có 28 Đoàn đông người. Qua Tiếp công dân các ngành, các cấp đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị về: chế độ, chính sách; kiến nghị, khiếu nại tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; tố cáo liên quan đến lĩnh vực hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giải quyết, giải thích rõ về chế độ, chính sách, pháp luật và hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
 
Tiếp nhận 2.218 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tăng 23% so với cùng kỳ. Đơn tăng chủ yếu tập trung đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp; hạn chế đơn thư vượt cấp và không phát sinh điểm nóng. Qua giải quyết đơn thư các cấp, các ngành đã chú trọng tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn với số lượng nhiều; bên cạnh đó, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân. 
 
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác diễn tập đạt kết quả tốt; chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp được duy trì nghiêm túc. Tiềm lực khu vực phòng thủ được tăng cường, củng cố. Theo dõi nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày Lễ và các sự kiện lớn của tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, ma túy, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Về tai nạn giao thông, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/9/2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 141 người, bị thương 106 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 12 vụ, tăng 29 người chết nhưng giảm 02 người bị thương. Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 03 người, bị thương 01 người. 
 
6. Đánh giá chung 
 
a) Nhìn chung: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ một số ngành chủ lực có dấu hiệu phục hồi và tăng so với cùng kỳ. Sản xuất vụ Hè - Thu đạt kế hoạch đề ra, chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh được kiểm soát. Thương mại, du lịch tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách vượt tiến độ và cao hơn so với cùng kỳ về số thu và tiến độ thu. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được đẩy mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo. 
 
b) Một số tồn tại, hạn chế: công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng cao so với cùng kỳ. Việc xử lý rác thải, vận chuyển và khai thác lâm, khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp. Tình trạng khai thác cát, sạn trái phép, ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất vẫn còn xảy ra. Công tác đào tạo nghề hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, báo chí còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội (đánh bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy, tín dụng đen) còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm tuy giảm số người bị thương nhưng tăng số vụ và số người chết so với cùng kỳ. Việc kiện toàn, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, Tổ dân phố, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương còn chậm so với yêu cầu. Công tác theo dõi, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao của các Sở, ngành, địa phương chưa đảm bảo tiến độ (đến 29/9/2018 vẫn còn 68 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành)... 
 
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2018 
 
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngoài nhiệm vụ thường xuyên các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV, như sau: 
 
1. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số: 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Nghị quyết số: 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Quyết định số: 2042/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh để thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh, ổn định giá cả thị trường, tiêu thụ sản phẩm; trong đó, cần chú trọng phát triển khởi sự, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 
 
2. Khẩn trương rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, hoàn trả nợ ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án đúng quy định, hạn chế chuyển nguồn vốn năm 2018; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nhất là các công trình giao thông (ĐT, ĐH), thủy lợi, trường học, kè sông biển... theo đúng quy định. Tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, nhất là lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019. 
 
3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn các đập thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ, có phương án di dời dân vùng hạ du. Chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2019; triển khai thực hiện hiệu quả Phương án phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 2018; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số: 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân; tập trung phát triển Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu theo hướng tăng giá trị hàng hóa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp hàng giả, hàng nhái Sâm Ngọc Linh theo Thông báo số: 369/TB-VPCP ngày 24/9/2018 của Văn phòng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, triển khai thực hiện đề án quản lý, bảo vệ rừng thí điểm trên địa bàn huyện Nam Giang và đề án tổ chức lại lực lượng kiểm lâm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 
 
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh các giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số: 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tập trung công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, chỉ đạo rà soát lại các xã bị rớt các tiêu chí để có giải pháp cụ thể phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, bố trí dân cư theo tinh thần Nghị quyết số: 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX. 
 
4. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp, trong đó cần lưu ý đến vấn đề xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải tại các khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép, hoạt động các bến bãi không phép, không đảm bảo các thủ tục phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018 và Thông báo số: 279/TB-UBND ngày 06/8/2018. Thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm vùng Đông; tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh các thủ tục để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án liên quan đến đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục hải quan... 
 
5. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm vào mùa Đông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa Thế giới (04/12/1999-01/12/2019) gắn với Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (26/5/2009-26/5/2019). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, dạy nghề trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đến công tác đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn, miền núi. 
 
Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, đối tượng xã hội, các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2018 đã đề ra (5.000-5.500 hộ nghèo) và rà soát, công bố hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo đúng thời gian quy định. Hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lập thủ tục thanh, quyết toán theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2019 đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm; trong đó, cần tập trung chăm lo tốt cho các đối tượng người nghèo, các đối tượng xã hội, người có công cách mạng... 
 
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Công văn số: 5433/UBND-KSTTHC ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh; chủ động rà soát và có giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) năm 2018; tập trung nâng số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (4 trong 1) theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục tại Quyết định số: 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp cấp, ủy quyền; tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tốt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
 
Đẩy nhanh việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, thôn, tổ dân phố, các đơn vị sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch số: 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số: 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ, các Kế hoạch số: 2275/KH-UBND, số: 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức thi tuyển Viên chức giáo dục năm 2018; thi nâng ngạch Công chức, thăng hạn Viên chức hành chính năm 2018 đảm bảo đúng quy định, công khai, công bằng và đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nghỉ thôi việc khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức chính trị của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 để trình HĐND tỉnh, khóa IX tại kỳ họp cuối năm 2018. 
 
7. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết; chủ động trấn áp các loại tội phạm, nhất là xử lý các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội (đánh bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy, tín dụng đen) trên địa bàn tỉnh. Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ quốc phòng năm 2019. Quản lý tốt các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Tăng cường công tác tiếp công dân nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra. Triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nhất là đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đường sắt và các tuyến trục chính có mật độ giao thông cao; kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang, phương tiện đường thủy nội địa, cầu treo dân sinh, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 
 
8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thông tin và truyền thông, báo chí và xuất bản, đảm bảo cung cấp và đưa thông tin chính xác, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp, đưa tin không đúng thẩm quyền, sai sự thật, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh; giải quyết các kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. 
 
9. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh (khóa IX) đã thông qua tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề); đồng thời hoàn chỉnh nội dung các đề án, báo cáo để trình HĐND tỉnh (khóa IX) tại kỳ họp thứ 9 và Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, 14 đảm bảo yêu cầu, đúng thời gian quy định; hoàn chỉnh hồ sơ trình ban hành các đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Lượt xem:  1,115

Tin đã đưa