HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phước Sơn về tình hình bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 09/10/2018 | 10:04 AM (GMT +7)
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Phước Sơn về tình hình bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo số liệu báo cáo, tài nguyên khoáng sản của huyện Phước Sơn chủ yếu là vàng, trong đó vàng sa khoáng phân bố dọc theo sông, suối ở hầu hết trên địa bàn các xã, vàng gốc có 17 khu vực quy hoạch phân tán nhỏ lẻ, phân bố trên địa bàn 6 xã với tổng diện tích 196.7 ha. Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã cấp 05 giấy phép khai thác khoáng sản vàng cho 04 doanh nghiệp tại 05 điểm mỏ, các điểm mỏ này đều lập hồ sơ báo cáo tác động môi trường và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp phépBên cạnh nguồn thu nộp vào ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản (thu ngân sách huyện từ hoạt động này khoảng 3,5 tỷ/năm), giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương và một số hỗ trợ của các doanh nghiệp trong các vấn đề xã hội… thì công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm.

Việc thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của các đơn vị được cấp phép mặc dù có xây dựng các hệ thống xử lý nhưng các công trình này chưa đảm bảo về mặt kỹ thuật, công suất thực tế khi đưa vào hoạt động, vì vậy khi có mưa hoặc lượng nước thải lớn sẽ tràn ra ngoài làm đục các dòng sông suối. Một số doanh nghiệp chưa chấp hành đúng theo quy trình, lén lút xả thải ra sông, suối ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường. Đối với hóa chất độc hại, một số doanh nghiệp được cấp phép sử dụng xyanua, thủy ngân trong quá trình tuyển quặng vàng có thải các chất kim loại nặng như chì, sắt... ảnh hưởng đến nguồn nước tại các sông suối.

Việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tại các đơn vị khai thác khoáng sản chưa được thực hiện, đến thời điểm hiện nay chưa có đơn vị nào báo cáo. Việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản mặc dù được tiến hành thường xuyên cùng với  kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp, tuy nhiên để phát hiện, xử lý các sai phạm rất khó vì các cơ quan ở huyện không có phương tiện, thiết bị để kiểm tra, phân tích mẫu nước, không khí và các chất thải khác để đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường; các đơn vị là đối tượng được kiểm tra thường nhận được thông báo trước nên có nhiều biện pháp để đối phó với đoàn kiểm tra...

Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của một số doanh nghiệp còn mang tính đối phó, chưa  thực hiện đúng theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản chưa có đơn vị nào thực hiện vì các doanh nghiệp khi hết phép đều xin gia hạn hoặc cấp lại giấy phép.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra khá phức tạp mặc dù các ngành chức năng của huyện đã tổ chức nhiều đợt truy quét, chốt chặn tại các điểm nóng, phá hủy nhiều phương tiện, máy móc phục vụ cho việc khai thác khoáng sản trái phép. Việc quản lý địa bàn của một số xã, các chủ rừng có mặt còn hạn chế, chưa phát hiện và ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng tại các khu vực khai thác khoáng sản trái phép.

Công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền một số xã chưa quyết liệt, còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, việc tham mưu xử lý thiếu kiên quyết, chưa kịp thời; công tác kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm của các doanh nghiệp chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan liên quan trong hoạt động cấp phép, quản lý sau cấp phép còn thiếu chặc chẽ, tình trạng doanh nghiệp hết hạn giấy phép khai thác chờ thời gian được các cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn kéo dài dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý. Bên cạnh đó, việc quản lý địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các điểm mỏ cũng như nắm bắt diễn biến các tệ nạn xã hội phát sinh tại các khu vực này còn hạn chế; công tác quản lý lao động (nhất là số lao động bên ngoài tỉnh) đến làm việc tại các khu vực khai thác khoáng sản vẫn chưa chặt chẽ.

Đoàn Giám sát ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền huyện Phước Sơn trong bảo vệ môi trường và quản lý hoạt động khai thác khoáng sản thời gian qua, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy, thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội từ hoạt động này; nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn. 

Thùy Dung

Lượt xem:  444

Tin đã đưa