Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/10/2018 | 08:09 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Một góc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

Chương trình nhằm phát triển đô thị đi đôi với kiểm soát môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; làm nền tảng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển nông nghiệp đô thị. Phấn đấu mục tiêu xây dựng đô thị Nam Phước trở thành đô thi ̣loaị IV trong giai đoan đến năm 2020. Tiếp tục phấn đấu đạt và vượt mức tối đa các chỉ tiêu đô thị loại IV sau năm 2030.

Theo đó, các khu vực phát triển đô thị Nam Phước được chia làm 3 phân vùng chính. Trong đó, Phân vùng I ( khu vực Bắc sông Đào): Đến năm 2020: Cải tạo chỉnh trang đô thị 34,01ha, cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 68,4ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 15,48ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,02ha; Đến năm 2030: Cải tạo chỉnh trang đô thị khoảng 34,01ha, cải trang làng xóm khoảng 121,8 ha. Phát triển mới khu dân cư khoảng 43,36 ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,02ha.

Phân vùng II (khu vực phía Đông Nam sông Đào): Đến năm 2020: Cải tạo chỉnh trang đô thị 73,76ha, cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 30,5ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 56,97ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,23ha; Đến năm 2030: Cải tạo chỉnh trang đô thị khoảng 73,76ha, cải trang làng xóm khoảng 57,8 ha. Phát triển mới khu dân cư khoảng 136,3 ha và khu chức năng chuyên biệt (Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp) khoảng 1,23ha.

Phân vùng III (khu vực phía Tây Nam sông Đào): Đến năm 2020: Cải tạo chỉnh trang đô thị 71,08ha (trong đó ưu tiên chỉnh trang 13,98ha), cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 55,3ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 12,27ha và khu chức năng chuyên biệt (du lịch làng nghề) khoảng 13,82ha; Đến năm 2030: Cải tạo chỉnh trang đô thị 71,08ha, cải tạo chỉnh trang làng xóm khoảng 55,3ha. Phát triển mới khu dân cư đô thị khoảng 85,21ha và khu chức năng chuyên biệt (du lịch làng nghề) khoảng 13,82ha.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn đến năm 2030 gần 1.665 tỷ đồng. Trong đó, dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 khoảng 471 tỷ đồng, bao gồm: nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại-dịch vụ; giao thông, cấp- thoát nước.

UBND tỉnh giao UBND huyện Duy Xuyên tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị Nam Phước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai các nội dung, kế hoạch của Chương trình phát triển đô thị Nam Phước được duyệt, trong đó tập trung triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung nhằm đạt các chỉ tiêu phát triển đô thị theo giai đoạn 05 năm và hằng năm. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả và các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, các đề xuất, kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị Nam Phước về Sở Xây dựng, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Linh Chi

Lượt xem:  2,028

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :