Hơn 19 tỷ đồng mua sắm và lắp đặt thiết bị Xe truyền hình lưu động chuẩn HD

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/10/2018 | 10:51 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xe truyền hình lưu động chuẩn HD với phương thức đấu thầu rộng rãi: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị Xe truyền hình lưu động chuẩn HD có tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh; được giao cho Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh giao Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Thúy Hằng

Lượt xem:  547

Tin đã đưa