Hơn 26 tỷ đồng thực hiện công tác quản lý rác thải vùng nông thôn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/11/2018 | 08:54 AM (GMT +7)
Theo báo cáo của Sở tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2013- 2018, tổng kinh phí thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 là hơn 26 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn ngân sách cấp huyện.

Trong 05 năm qua, từ nguồn ngân sách trên, các địa phương đã đầu tư trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải gồm: 12.657 thùng rác các loại; 777 xe đẩy rác; 551 điểm tập kết rác thải và 4.970 bể chứa rác thải nguy hại đồng ruộng.

Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ mỗi xã điểm 20 triệu đồng, mỗi xã còn lại 15 triệu đồng để tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động tham gia Đề án trên địa bàn. Theo đó, các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa chính, môi trường về công tác lập phương án quản lý chất thải rắn nông thôn; cách thức phân loại, thu gom, xử lý rác thải; phát tờ rơi, pano tuyên truyền...

Ngoài ra, để hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải, UBND tỉnh cũng đã đầu tư thêm 10 xe chuyên dụng với tổng kinh phí khoảng 20,9 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí ban đầu, từ năm 2013 đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thêm khoảng 38 tỷ đồng để duy trì hoạt động quản lý rác thải trên địa bàn.

Nhìn chung, quan 5 năm triển khai thực hiện Đề án, hầu hết các địa phương đã chủ động phân bổ, bố trí kinh phí để các xã thực hiện hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, tạo môi trường các vùng nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thúy Hằng

Lượt xem:  719

Tin đã đưa