Cập nhật, bổ sung quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/11/2018 | 10:01 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3386 /QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về cập nhật, bổ sung một số nội dung theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 và các nội dung đã cập nhật, bổ sung một số quy định quản lý xây dựng theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017.

Theo đó, cập nhật ranh giới, vị trí các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) và các dự án đang triển khai thủ tục đầu tư sau ngày 20/02/2013; Cập nhật vị trí các khu dịch vụ, bãi tắm, công viên biển; Cập nhật, bổ sung hạ tầng; Đồng thời bổ sung, cập nhật các chỉ tiêu quản lý.

Các nội dung khác tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 và Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hội An và UBND thị xã Điện Bàn tổ chức công bố công khai các nội dung cập nhật, bổ sung của hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết theo dõi, kiểm tra và thực hiện.

Cập nhật nội dung trên vào hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh để theo dõi, quản lý. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND thị xã Điện Bàn, UBND thành phố Hội An chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai các nội dung điều chỉnh của hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An được duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật; kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai đầu tư theo quy hoạch về các Sở, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn, UBND thành phố Hội An quản lý xây dựng và phát triển khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An theo đúng Quyết định này.

Linh Chi

Lượt xem:  2,979

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :