Đề tài "Đánh giá trình độ công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030"

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 09:50 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3318/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đánh giá trình độ công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030”.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đánh giá trình độ công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030” do Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ chủ trì thực hiện, TS. Trần Hậu Ngọc làm chủ nhiệm. 

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành và giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hàng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên với UBND tỉnh. Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin về kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ để ứng dụng và nhân rộng.

Thùy Dung

Lượt xem:  637

Tin đã đưa