Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, di tích trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 23/11/2018 | 08:31 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, di tích trên địa bàn tỉnh được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018.. Thời gian thực hiện hợp đồng khi trúng thầu là từ năm 2018-2019.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  556

Tin đã đưa