Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hơp̣ các loại keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin chiết tách từ vỏ một số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 26/11/2018 | 10:12 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3312/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hơp̣ các loaị keo dán gỗthân thiêṇ môi trường trên cơ sở tanin chiết tá ch từ vỏ môṭ số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng duṇg trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF” do Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chủ trì thực hiện, PGS. TS Lê Tự Hải làm chủ nhiệm.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành và giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Gỗ công nghiệp Quảng Nam, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên với UBND tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin về kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ để ứng dụng và nhân rộng.

Thùy Dung

Lượt xem:  782

Tin đã đưa