Các tiêu chuẩn xây dựng trạm BTS

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 04/12/2018 | 03:50 PM (GMT +7)
Tính đến tháng 10/2017, tỉnh Quảng Nam có trên 1.800 trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) . Sóng thông tin di động đã phủ đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn cho người dân đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông, các nước trên thế giới đã đưa ra và áp dụng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để quản lý trạm BTS. Tại Việt Nam, các trạm BTS được quản lý theo các mặt sau:

Về an toàn bức xạ trường điện từ đến sức khỏe con người

Tại Việt Nam, năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio- Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3KHz đến 300GHz” trên cơ sở khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Phòng chống bức xạ phi ion hóa. Năm 2006, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định bắt buộc áp dụng TCVN 3718-1:2005 đối với các trạm BTS. Cụ thể giá trị mật độ dòng năng lượng giới hạn của trạm BTS đối với an toàn sức khỏe con người là 2w/m2 trở xuống.

Minh họa vùng tuân thủ của 1 trạm gốc

Tiếp đó, năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2010/BTTTT “Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ” trong đó xác định rõ giới hạn an toàn và phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ của các trạm BTS. Đây là những cơ sở phục vụ việc kiểm định kỹ thuật các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động nhằm đảm bảo an toàn về bức xạ điện từ.Các thiết bị của trạm BTS trước khi đưa vào sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong QCVN 08:2010/BTTTT thì mới được phép đưa vào hoạt động.

Hiện nay Bộ TT&TT đã thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho trên 60.000 trạm trên cả nước. Thực tế đo kiểm cho thấy, bức xạ điện từ trường từ trạm thu phát sóng đều ở mức độ cho phép theo quy định tại TCVN 3718-1:2005.

Về quy trình, thủ tục xây dựng trạm BTS

Hiện nay, việc xây dựng, phát triển trạm BTS tuân thủ theo các quy định: Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của liên Bộ:Thông tin và Truyền thông, Xây dựng về hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Đồng thời, các trạm BTS khi đưa vào hoạt động đều phải đảm bảo an toàn chất lượng công trình theo đúng quy định tại Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/1/2017 của Bộ Xây dựng

Các trạm BTS khi đưa vào vận hành đều được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bổ sung, thay thế các vật tư bị thiếu, hư hỏng, gỉ sét, như: cột ăng-ten, bu lông, tăng đơ, dây co mố neo… nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác.

Những quy định quản lý nhà nước đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc xây dựng trạm BTS, đồng thời cũng đảm bảo chất lượng, an toàn cho người dân và các công trình lân cận, đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

Đối với việc quản lý, giám sát hoạt động trạm BTS, hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất Sở TT&TT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối hoạt động của các trạm BTS về các vấn đề như: an toàn chất lượng công trình, chứng nhận kiểm định trạm gốc điện thoại công cộng. Sở TT&TTcũng có yêu cầu báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của các trạm BTS trên địa bàn tỉnh để theo dõi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  2,632

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :