Thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 12/12/2018 | 08:32 AM (GMT +7)
Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại Điểm PS1, Km 34, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, với diện tích 2 ha.

Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Số tiền đặt trước là 32.400.000 đồng.

Địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn (khu trung tâm hành chính UBND huyện) số 48, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian cung cấp hồ sơ: từ ngày 15/12/2018 đến hết ngày 16/1/2019. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 17/01/2019 đến hết ngày 28/02/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Phước Sơn - Số 48, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến từ ngày 10/3/2019 đến ngày 20/3/2019. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã).

Mọi thông tin liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn (khu trung tâm hành chính UBND huyện) số 48, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; Điện thoại 02353881070; Email: tainguyenphuocson@gmail.com.

Linh Chi

Lượt xem:  639

Tin đã đưa