Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 03/01/2019 | 03:13 PM (GMT +7)
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm: ckns2018.pdf

Lượt xem:  947

Tin đã đưa