Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 15/01/2019 | 03:05 PM (GMT +7)
Sáng 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Phía điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị phía điểm cầu Quảng Nam.

Năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ tiếp tục được quan tâm, thể hiện sự quyết tâm đổi mới và hành động theo phương châm của Chính phủ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều bộ ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Các bộ, ngành tập trung rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cùng với đó, các địa phương tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền được phân cấp; cơ bản hoàn thành xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ được quan tâm chỉ đạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, ngành Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chỉ đạo sát sao với quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong thực hiện vụ năm 2018; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2018. Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất; Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục; Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;...

Thùy Dung

Lượt xem:  408

Tin đã đưa
Xem theo ngày :