Hội An tiếp tục dẫn đầu trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 24/01/2019 | 08:19 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018 tại Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/01/2019.

Theo kết quả xếp hạng, TP.Hội An là địa phương được xếp hạng nhất; các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Duy Xuyên, Đại Lộc, Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, Quế Sơn, Phước Sơn, Đông Giang, Điện Bàn, Nam Giang, Nam Trà My, Tây Giang xếp hạng nhì; Nông Sơn xếp hạng ba.

Ảnh minh họa

Kết quả xếp hạng trên dựa vào Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố  theo Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/8/2016. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng trên các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; Tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; Giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;  Tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm; Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; xác nhận sản phẩm an toàn. Nội dung đánh giá, xếp hạng gồm: Khối lượng, chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Hiệu quả, tác động thực tế triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu địa phương xếp hạng nhất tiếp tục duy trì, xếp hạng nhì tăng cường hơn nữa và xếp hạng ba đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản trong thời gian tới. Riêng đối với các huyện không gửi báo cáo về Sở NN&PTNT theo quy định của UBND tỉnh (gồm: Núi Thành, Thăng Bình, Bắc Trà My), UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện phải kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở NN&PTNT trước ngày 05/3/2019.

Linh Chi

Lượt xem:  547

Tin đã đưa
Xem theo ngày :