Hơn 107 tỷ đồng thực hiện 8 nhiệm vụ trong năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/02/2019 | 08:58 AM (GMT +7)
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định chuyển hơn 107 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019 để tiếp tục thực hiện 8 nhiệm vụ trong năm 2019.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau: Xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018 (10 tỷ đồng); Thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐTTg (gần 57,7 tỷ đồng); Thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế (10,5 tỷ đồng); thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (13,4 tỷ đồng); Thực hiện CTMT phát triển Lâm nghiệp bền vững (gần 8,4 tỷ đồng); Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở vùng Tây Nguyên (hơn 4 tỷ đồng); Thực hiện dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (3,2 tỷ đồng)

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục chuyển nguồn kinh phí theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, tham mưu UBND tỉnh xử lý, phân bổ các nguồn kinh phí được chuyển nguồn theo đúng quy định.

Linh Chi

Lượt xem:  486

Tin đã đưa
Xem theo ngày :