Gần 123 tỷ đồng xây dựng Cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/02/2019 | 09:06 AM (GMT +7)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông, hạng mục: Cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 24/1/2019.

Tổng giá trị các gói thầu gần 123 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Linh Chi

Lượt xem:  727

Tin đã đưa