Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 12 đơn vị

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 14/02/2019 | 02:27 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 đối với 12 đơn vị.

Cụ thể, sẽ kiểm tra công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, gồm: Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đông Giang, Bắc Trà My, Phú Ninh, Phước Sơn, Tiên Phước.

Mục đích nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; tổ chức thu thập ý kiến, chỉ số, phương thức chấm điểm để đánh giá, xử lý kết quả chấm điểm trong việc giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC mà trọng tâm là giải quyết TTHC; công khai xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi cơ quan nhà nước chậm trễ trong việc giải quyết TTHC.

Nội dung kiểm tra, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện đánh giá tác động của TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao nhiệm vụ xây dựng; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra; thông báo thời gian, địa điểm, thành phần Đoàn đến làm việc đồng thời hướng dẫn công tác triển khai; yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cử cán bộ, công chức phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện./.

Thùy Dung

Lượt xem:  681

Tin đã đưa
Xem theo ngày :