Ban hành Quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 14/02/2019 | 02:45 PM (GMT +7)
Quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành.

Quy định gồm có 3 chương và 13 điều, quy định về sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh. Quy định này thực hiện đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nguồn thu được để lại theo chế độ quy định (kể cả các Quỹ của đơn vị sự nghiệp) dùng để sửa chữa công trình với tổng mức dưới 2 tỷ đồng. Trường hợp công trình có tổng mức từ 2 tỷ đồng trở lên thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Quy định này không điều chỉnh đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có.

Đối tượng áp dụng theo Quy định bao gồm: các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; các hội được ngân sách nhà nước cân đối, hỗ trợ kinh phí hoạt động; các đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sửa chữa công trình. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn thu được để lại theo chế độ quy định (kể cả các Quỹ của đơn vị sự nghiệp).

Nội dung quy định cụ thể về trình tự thực hiện sửa chữa công trình; thực hiện quản lý dự án đối với sửa chữa công trình; lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán, thiết kế dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập dự toán, phân bổ dự toán kinh phí; lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các hình thức lựa chọn nhà thầu; quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu; tạm ứng, thanh toán kinh phí và quyết toán kinh phí.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Riêng đối với công trình sửa chữa đã được phân bổ dự toán kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2019, các cơ quan, đơn vị không phải xin chủ trương sửa chữa của cấp có thẩm quyền, các bước còn lại thực hiện theo quy định này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định này và điều kiện thực tế của địa phương để phân cấp, giao các đơn vị thực hiện quản lý và sửa chữa công trình cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc, các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh theo thẩm quyền./.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,573

Tin đã đưa
Xem theo ngày :