Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 15/02/2019 | 08:34 AM (GMT +7)
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa tổ chức họp triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2018, ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã trong năm qua đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Ở cấp tỉnh, các sở, ngành được giao chủ trì các đề án, đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng đưa pháp luật tới các nhóm đối tượng thuộc phạm vi đề án; các đơn vị không chủ trì thực hiện đề án đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đặc biệt là quán triệt nội dung pháp luật chuyên ngành cho các bộ phận liên quan. Ở cấp huyện, bên cạnh các hoạt động phối hợp tốt đối với các đơn vị cấp tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các đề án tại địa phương, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm hướng tới cán bộ, công chức, viên chức với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Đặc biệt lồng ghép đưa nội dung pháp luật vào các làn điệu dân ca trong các hội thi...Mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả" được tiếp tục triển khai sâu rộng ở các địa phương. Cùng với việc thực hiện mô hình này, ngày càng có nhiều đơn vị cấp xã quan tâm tổ chức đối thoại trực tiếp chính sách - pháp luật với người dân ở cơ sở, qua đó cho thấy đây là một hình thức phổ biến pháp luật mới và có hiệu quả. Nhờ vậy, năm 2018, các địa phương đã hòa giải thành công hơn 1.700/2.000 vụ việc, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà Hội đồng phối hợp tỉnh và các đơn vị, địa phương đã đạt được trong năm 2018; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đó là: Các Sở, ngành, địa phương theo nhiệm vụ được phân công, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của tỉnh, đảm bảo về tiến độ và chất lượng đối với từng nhóm công việc; giao Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật vào kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên THPT và THCS, kể từ năm 2019 và các năm tiếp theo; yêu cầu Sở Tư pháp sớm triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,847

Tin đã đưa
Xem theo ngày :