Hơn 47 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 12/03/2019 | 02:22 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND cấp cho các địa phương số tiền hơn 47 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019, để thực hiện Chính sách hỗ trợ đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, họ sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các chế độ tại Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để thực hiện chi đảm bảo đúng đối tượng, chế độ theo quy định; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Gi áo dục và Đào tạo theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,056

Tin đã đưa
Xem theo ngày :