Đại Lộc: Tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/03/2019 | 03:26 PM (GMT +7)
Nhằm giúp cho đội lãnh đạo các cơ quan, ban ngành nắm bắt kịp thời những nội dung chủ yếu các quy định pháp luật để phục vụ cho công tác quản lý cũng như đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đưa luật đi vào cuộc sống. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Phòng chông tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018 cho đội lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch 18 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến những nội dung trọng tâm của các Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo năm 2018; gồm: Quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật An ninh mạng trong công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong thời kỳ mới. Các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật trong Luật Tố cáo năm 2018...

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,062

Tin đã đưa
Xem theo ngày :