Triển khai Nghị định 137 về sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 18/03/2019 | 02:43 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức có liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, phối hợp chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện đúng trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các Sở, ban, nganh; Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và ban hành Kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP; Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư; hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Công bố thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư; Thanh, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư; Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP.

Thúy Hằng

Lượt xem:  738

Tin đã đưa
Xem theo ngày :