Quảng Nam phấn đấu đưa 1.500 lao động đi làm việc nước ngoài trong năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 25/03/2019 | 03:13 PM (GMT +7)
Kết quả thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, từ năm 2016 đến năm 2018, Quảng Nam có 2.340 lao động đi làm việc ở nước ngoài, riêng năm 2018 hơn 1.000 lao động.
 
 

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019

Các địa phương có số lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động cao như: Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc... Hiện nay, số lao động của tỉnh đang làm việc ở nước ngoài khoảng 2.500 người, tập trung chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, ước tính mỗi năm tổng thu nhập lao động gửi về nước hơn 500 tỷ đồng. Nhìn chung, số lượng lao động của tỉnh đi xuất khẩu tuy có tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Mục tiêu giai đoạn 2019 – 2021, Quảng Nam phấn đấu đưa 4.500 đến trên 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó năm 2019 là 1.500 lao động.

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh khẳng định xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho nền kinh tế của tỉnh đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng. Thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động của tỉnh dù có những bước chuyển theo chiều hướng tích cực, nhưng vẫn còn chưa đạt được kết quả tốt so với tiềm năng lao động của tỉnh, so với cả nước thì còn quá khiêm tốn.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2019 – 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu thời gian tới, các ngành, địa phương liên quan cần tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác xuất khẩu lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động; đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho người lao động; nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam trong công tác xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, cần chú trọng triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi…

 

Linh Chi

Lượt xem:  266

Tin đã đưa