Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT về việc thực hiện nghị quyết 09/NQ – CP

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 26/03/2019 | 02:42 PM (GMT +7)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT về việc thực hiện nghị quyết 09/NQ – CP của Chính phủ và phương án thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn.

Để triển khai nội dung của Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Bộ đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, trên cơ sở đó tổ chức các cuộc họp, làm việc với với các Bộ: Tư Pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã gửi Công văn số 825/BTNMT-TCMT tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn và gửi về Bộ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp đi khảo sát và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Bình để nắm bắt về công tác quản lý chất thải rắn của địa phương.

Căn cứ trên ý kiến của các Bộ và đơn vị liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nhanh chóng hoàn thiện báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và phương án thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải để trình Chính phủ. Tới đây, Bộ sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước. Nội dung kiểm tra tập trung vào rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn tại các địa phương, công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn; các cơ chế, chính sách về quản lý chất thải do các địa phương ban hành; các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng; vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động xử lý chất thải rắn gây ra; đơn giá, định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; các vấn đề “nóng” trong xử lý chất thải rắn tại các địa phương; các vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong công tác quản lý chất thải rắn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, để thực hiện phương án thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn, Bộ TN&MT đã giao cho Tổng cục Môi trường nhiều nhiệm vụ. Trong đó, có rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn. Qua rà soát cho thấy, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện đang có những giao thoa về trách nhiệm quản lý giữa Bộ TN&MT và các Bộ khác.

r

Toàn cảnh cuộc họp

Tổng cục Môi trường đề xuất Bộ TN&MT trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn như sớm xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; cho phép nghiên cứu, bổ sung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về một số công cụ kinh tế trong quản lý chất thải rắn; huy động nguồn lực từ xã hội; Nhà nước đầu tư các dự án trọng điểm về xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện của các vùng, miền; luật hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách về chống rác thải nhựa, kiểm soát và xử lý rác thải nhựa, đặc biệt là vi nhựa; giao Bộ TN&MT tiến hành rà soát lại các quy hoạch về quản lý chất thải rắn; tổ chức triển khai đầu tư các dự án trọng điểm về xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện của các vùng, miền, có thuê tư vấn quốc tế để đảm bảo công nghệ xử lý đạt các yêu cầu, chuẩn mực của quốc tế…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Môi trường tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa các văn bản luật có liên quan đến quản lý chất thải rắn. Đồng thời hoàn thiện, bổ sung vào báo cáo những vấn đề liên quan đến tài chính như: Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước cũng như kiểm tra đột xuất các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước; chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ TN&MT phê duyệt các đề án tổng thể, truyền thông, thí điểm thực hiện mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn; bố trí kinh phí để Hội nghị chất thải rắn được diễn ra thành công. Đặc biệt, trong quá trình rà soát, đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài, vì vậy, Bộ TN&MT mong muốn được sử dụng ngân sách để thực hiện việc này. Bên cạnh đó, Bộ TM&MT đề nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương giao Bộ TN&MT chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về chất thải rắn theo quy trình rút gọn.

TD

Lượt xem:  331

Tin đã đưa