675 triệu đồng mua hóa chất dự trữ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 27/03/2019 | 08:24 AM (GMT +7)
Ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hóa chất dự trữ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu.

Giá trị gói thầu là 675 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 3/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).

UBND tỉnh giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện lựa chọn nhà thầu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đảm bảo quy định.

LC

Lượt xem:  1,060

Tin đã đưa