Từ 30/6 ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 01/04/2019 | 01:54 PM (GMT +7)
Theo công văn số 775/TB-CTS về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III của Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông, từ 24h, ngày 30/6/2019 ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể như sau: Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát sóng truyền hình tương tự tại thành phố Tam Kỳ (gồm các máy phát tương tự của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam) là từ 24h ngày 30/6/2019.

Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại (gồm các máy phát hình tương tự do các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện quản lý) là từ 24h ngày 31/12/2019.

Để chuẩn bị cho việc ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Về việc ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh có kế hoạch ngưng phát sóng các máy phát hình tương tự mặt đất từ 24h ngày 30/6/2019.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan (Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Truyền thông...) có kế hoạch ngưng phát sóng các máy phát hình tương tự mặt đất tại các huyện, thành phố từ 24h ngày 31/12/2019.

Đồng thời, đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền để phổ biến thời điểm ngừng phát sóng đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện tuyên truyền tại địa phương (Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh xã, Cổng thông tin điện tử huyện...).

Thông tin chi tiết, liên hệ: Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, điện thoại: 0235 3820999.

Thúy Hằng

Lượt xem:  363

Tin đã đưa
Xem theo ngày :