Gần 42 tỷ đồng thực hiện Dự án BCC năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/04/2019 | 09:43 AM (GMT +7)
Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng (Dự án BCC) - giai đoạn 2” năm 2019 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Mục tiêu của dự án nhằm phục hồi và duy trì tính liên kết của hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng dân cư.

Dự án tiếp tục được triển khai thực hiện tại 2 huyện Nam Giang và Tây Giang với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần 40 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn đối ứng của các địa phương.

Để thực hiện hiệu quả Dự án, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh phân bổ kế hoạch hoạt động cho đơn vị thực hiện dự án đúng tiến độ; xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo mục tiêu và yêu cầu của Dự án BCC. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện Dự án BCC là huyện Nam Giang và Tây Giang chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động được phân bổ theo đúng kế hoạch; phối hợp tham gia các hoạt động dự án được triển khai trên địa bàn do cấp tỉnh, Trung ương tổ chức thực hiện đảm bảo gắn kết lồng ghép các hoạt động của dự án.

Thúy Hằng

Lượt xem:  291

Tin đã đưa