UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/04/2019 | 09:55 AM (GMT +7)
Ngày 02/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1722/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 và duy trì hoạt động của Tổ công tác cấp tỉnh được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 đến hết ngày 30/6/2019.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục bám sát nội dung Kế hoạch số 43/KH-UBND để chỉ đạo và tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là vùng giáp ranh giữa các địa phương được nêu trong Kế hoạch. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là tăng cường các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, khai thác lâm, khoáng sản và săn bẫy bắt động vật rừng trái phép; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các đoàn thể, bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ,… nhằm ngăn chặn tình trạng người dân ở một số địa phương miền núi đang sử dụng để săn bắn động vật rừng; Khẩn trương điều tra các vụ án đã được khởi tố và đưa vụ án ra truy tố, xét xử lưu động công khai đảm bảo công bằng, khách quan và mang tính răn đe; đồng thời, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ các vụ việc còn tồn đọng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các Hạt Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm liên huyện, các ngành chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương cấp xã tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc, không để xảy ra điểm nóng, cương quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ công tác cấp tỉnh thành lập theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên đất lâm nghiệp. Kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 05/7/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019./.

Thùy Dung

Lượt xem:  400

Tin đã đưa