UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo vệ môi trường KCN và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/04/2019 | 02:52 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1626/UBND-KTN ngày 27/3/2019 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai xây dựng quy chế phối hợp công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/10/2019; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh (trong đó tập trung vào các nội dung hoàn thành các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các công trình xử lý chất thải); đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Đối với các dự án đang đầu tư phải đảm bảo hoàn thành các thủ tục về môi trường và công trình, biện pháp bảo vệ môi trường mới được vận hành dự án; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường với bộ máy tinh gọn, tận dụng nhân lực, trang thiết bị sẵn có; tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2019 để xem xét, quyết định; Tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục, đảm bảo việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai: chỉ đạo chủ đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý: Sớm xây dựng hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với các khu công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải thường xuyên vận hành đúng quy trình đảm bảo xử lý nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường bên ngoài; quan tâm, bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng các hồ xử lý sự cố; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục, đảm bảo việc kết nối, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý theo quy định; Làm việc với Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh để tiếp cận và phối hợp đầu tư dự án xử lý nước thải bằng công nghệ tái tạo nước thải khu công nghiệp theo nội dung làm việc của UBND tỉnh, các Sở ngành và chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với Công ty vào ngày 19/3/2019;  Khẩn trương khắc phục các tồn tại theo đúng yêu cầu của Đoàn giám sát tại Báo cáo số số 1198/BC-ĐCT ngày 21/01/2019 về kết quả giám sát “Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao” tại tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Cân nhắc kỹ trong việc thu hút đầu tư các loại hình sản xuất phù hợp với quy hoạch ngành nghề trong khu công nghiệp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện đúng các chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về ban hành quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tăng cường việc giám sát trong quá trình hoạt động của các khu công nghiệp, đặc biệt là việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý nước thải) tránh trường hợp xảy ra các sự cố về ô nhiễm môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục các loại hình sản xuất không khuyến khích đầu tư trên cơ sở quy hoạch ngành nghề trong các khu công nghiệp. Tuyệt đối không tiếp nhận những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao vào các khu vực nhạy cảm về môi trường.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, đặc biệt chú trọng đến các công trình xử lý môi trường cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng đúng mục đích đối với nguồn kinh phí này.

Sở Nội vụ sớm thẩm định Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Công an tỉnh tăng cường biện pháp nghiệp vụ, phát hiện các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời có giải pháp ngăn chặn kịp thời các phản ứng tiêu cực của nhân dân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành trong việc thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất; đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý đảm bảo môi trường; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Thùy Dung

Lượt xem:  475

Tin đã đưa