Triển khai thực hiện Đề án truyền thông và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 08/04/2019 | 02:56 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ngành liên quan yêu cầu triển khai thực hiện Đề án truyền thông và Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp hiệu quả trong việc triển khai các giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực và phối hợp liên ngành nhằm thông tin, truyền thông, vận động người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh và Bộ Y tế (Cục quản lý môi trường y tế) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm./.

Thùy Dung

Lượt xem:  423

Tin đã đưa