Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 09/04/2019 | 03:31 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, tại có Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 1/4/2019.

Hội An đặt mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020

Quy hoạch hướng đến mục tiêu xây dựng Hội An trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020, với tính chất đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch phát triển bền vững giàu bản sắc của tỉnh và quốc gia. Khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố Hội An nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư, bảo tồn và phát triển để phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, thúc đẩy quá trình hội nhập, liên kết phát triển vùng và khu vực, tạo tiền đề tăng trưởng xanh, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, phát triển thành phố Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế: Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn, hình thành cụm đô thị Hội An trong mối quan hệ với vùng phụ cận (thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên); Đô thị chuyên ngành Du lịch, văn hóa của tỉnh và quốc gia; Trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm văn hóa và lễ hội mang tính dân tộc cấp quốc gia, đủ năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế; Phát triển đô thị Hội An là đô thị thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu

Dự báo quy mô dân số của Hội An đến năm 2035 đạt hơn 181 nghìn người và 2050 đạt hơn 295 nghìn người, phân thành 3 vùng phát triển gồm: vùng phát triển đô thị, vùng phát triển khu vực biển đảo và vùng phát triển làng quê. Việc lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đáp ứng yêu cầu về lợi thế kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, không thuộc phạm vi bảo tồn di sản văn hóa thế giới, có đủ diện tích đất để phát triển đô thị trong giai đoạn 20 năm và dự trữ cho giai đoạn tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An triển khai lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, HĐND thành phố Hội An và cộng đồng dân cư; tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý kèm theo hồ sơ đồ án quy hoạch trong quá trình nộp thẩm định. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh (nếu có) để Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn UBND thành phố Hội An triển khai lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý để UBND thành phố Hội An triển khai lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Linh Chi

Lượt xem:  2,454

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :