Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/04/2019 | 09:37 AM (GMT +7)
Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1204/BVHTTDL-VHCS đề nghị UBND tỉnh các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Theo đó, Bộ này đề nghị UBND tỉnh các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao ở nông thôn.

Đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, khu vui chơi giải trí, Trung tâm văn hóa thể thao trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật.

Song song đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động sát với nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn; khắc phục hiện tượng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương bị bỏ hoang, đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng không tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn…

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,039

Tin đã đưa