Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/04/2019 | 09:39 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Mục đích kế hoạch nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tình hình, kết quả triển khai, ban hành, thực hiện các chính sách, pháp luật về cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh; thông qua công tác kiểm tra, xác định những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và các cá nhân có liên quan; đề ra những giải pháp phù hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian đến; phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình kiểm tra phải đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất về công tác cải cách hành chính, không gây trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm tra. Nội dung kiểm tra bám sát các nội dung cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh. Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể, chính xác, đầy đủ, theo đúng các nội dung được yêu cầu, trong đó, nêu rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra cải cách hành chính với việc kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBNd tỉnh giao liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019; kiểm tra chuyên đề. Ngoài các cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số Sở, ngành, địa phương, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và công chức các Phòng, ban liên quan thuộc các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.

Thùy Dung

Lượt xem:  385

Tin đã đưa
Xem theo ngày :