Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2019
Thứ 3, ngày 16/04/2019 | 04:06 PM (GMT +7)
Chiều 16/4, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì phiên họp thứ I năm 2019 với các thành viên Hội đồng nhằm họp xét, đề nghị khen thưởng trong năm 2018 cho các tập thể, cá nhân và xét khen cao.

Toàn cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã báo cáo danh sách dự kiến đề nghị khen thưởng trong năm 2018 cho 62 tập thể; các hình thức khen thưởng cấp nhà nước gồm Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tổng số 14 tập thể, 34 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng một cách toàn diện, chính xác, công bằng, đúng tiêu chuẩn quy định, ngoài các tiêu chí theo Luật Thi đua khen thưởng, cần xét cả quá trình cống hiến, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân, tập thể đối với việc thực nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tập trung đánh giá, xem xét các danh sách đề nghị, đồng thời bỏ phiếu danh sách đề nghị khen cao. Kết quả bỏ phiếu, 100% thống nhất các tập thể, cá nhân đủ điều kiện để khen thưởng theo đề nghị.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã sắp xếp lại các Cụm, Khối thi đua và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng theo dõi, chỉ đạo hoạt động cụm, khối thi đua và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  1,882

Tin đã đưa
Xem theo ngày :