Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/04/2019 | 09:10 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 tại Quyết định số 1161 /QĐ-UBND ngày 17/4/2019.

Công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí, ô tô là một trong những lĩnh vực mà Quảng Nam sẽ chú trọng xúc tiến đầu tư

Theo đó, Quảng Nam sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao như trồng và chế biến hoa quả, cây nông nghiệp; chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, đặc biệt là các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp dành cho các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản; hạ tầng sân bay, cảng biển, hạ tầng giao thông đô thị và một số lĩnh vực dịch vụ.

Trong cơ cấu ngành công nghiệp, chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí, ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành điện, điện tử và dệt may - da giày, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương như nông lâm sản, thủy hải sản, vật liệu xây dựng. Kiên quyết từ chối thu hút các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, khai thác lãng phí nguồn tài nguyên, công nghệ lạc hậu.

Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu đảm bảo phục vụ công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; phát triển các ngành dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế thế giới và khu vực để có kế hoạch xúc tiến đầu tư phù hợp.

Đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư. Coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tích cực hỗ trợ các dự án đã được cấp phép đầu tư để triển khai một cách thuận lợi và tích cực hỗ trợ các dự án mở rộng đầu tư; tăng cường đối thoại với nhà đầu tư để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đề ra các nội dung, chương trình xúc tiến đầu tư cụ thể, Chương trình cũng nêu ra các giải pháp cần tập trung thực hiện, như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư; Đổi mới phương thức và cơ chế xúc tiến đầu tư; Hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp; Hoàn chỉnh công tác quy hoạch để kêu gọi đầu tư; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sau cấp phép đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, địa phương và các chủ đầu tư hạ tầng các khu/cụm công nghiệp tổ chức, thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 đảm bảo đúng định hướng lĩnh vực và đối tác ưu tiên thu hút đầu tư; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai Chương trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

LC

Lượt xem:  632

Tin đã đưa
Xem theo ngày :