Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ Sâm Ngọc Linh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/04/2019 | 09:45 AM (GMT +7)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ Sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My.

Danh mục các gói thầu như sau: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn lập thiết kế BVTC-DT; Lập thiết kế BVTC và dự toán; Thẩm tra thiết kế BVTC-DT; Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây lắp, thiết bị; Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát; Giám sát thi công xây dựng và thiết bị; Bảo hiểm công trình; Kiểm toán công trình; Gói thầu xây lắp và thiết bị.

Tổng giá trị các gói thầu gần 24 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách tỉnh là 14 tỷ đồng; còn lại ngân sách huyện Nam Trà My. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý II/2019.

UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao.

LC

Lượt xem:  1,117

Tin đã đưa