Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/04/2019 | 02:34 PM (GMT +7)
Báo cáo tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cho biết, hầu hết các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Đến nay đã cấu hình và cung cấp 415 DVC trực tuyến mức độ 3 và 69 DVC trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tổng số hồ sơ trực tuyến năm 2018 là 8.600 hồ sơ. Một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 được người dân, doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. 

Để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 về việc giao chỉ tiêu cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018; Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến dưới nhiều hình thức: Phát hành tờ rơi hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Tổ chức 02 lớp đào tạo sử dụng DVC trực tuyến cho người dân khu vực nông thôn thuộc thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ. 

TD

Lượt xem:  865

Tin đã đưa
Xem theo ngày :