Cung cấp 484 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 03/05/2019 | 10:16 AM (GMT +7)
UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của CNTT cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Ứng dụng CNTT giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, làm cho nội dung công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch hơn, người dân dễ tiếp cận với thông tin và tri thức. Việc ứng dụng CNTT gắn với CCHC trong các cơ quan nhà nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của doanh nghiệp và công dân.

Ngày 01/7/2014, Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Bộ Chính trị được ban hành. Nghị quyết 36-NQ/TW ra đời đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong thời kỳ hội nhập quốc tế của các cấp, các ngành. Các hệ thống phần mềm dùng chung được triển khai đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm giấy tờ, tăng cường sự giám sát của công dân đối với tổ chức, tăng cường sự giám sát của cấp trên với cấp dưới, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết công việc từng bước tiến tới cơ quan điện tử, chính quyền điện tử.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong công tác ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Theo đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, qua đó, công tác ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và đặt biệt đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức cao. Đến nay, hầu hết các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đều có cổng thông tin điện tử, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, phần mềm một cửa điện tử. Đã triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản để gửi nhận văn bản điện tử giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia. Cấp chứng thư số chuyên dùng cho 336 tổ chức và 505 cá nhân và tổ chức tập huấn chữ ký số cho gần 460 cán bộ công chức, lãnh đạo cấp tỉnh và cấp huyện; 450 cán bộ lãnh đạo và văn thư xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Về cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4, hầu hết các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai cung cấp DVC trực tuyến. Đến nay đã cấu hình và cung cấp 415 DVC trực tuyến mức độ 3 và 69 DVC trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến. Tổng số hồ sơ trực tuyến năm 2018 là 8.600 hồ sơ. Một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 được người dân, doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. Về hạ tầng viễn thông, CNTT, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh phát triển được 1.879 trạm BTS, sóng thông tin di động đã phủ sóng đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đường truyền cáp quang 96% số xã, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu kết nối Internet tốc độ cao cho cơ quan hành chính, người dân, doanh nghiệp. 

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được tỉnh quan tâm chú trọng. Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin như thường xuyên cập nhật phần mềm hệ thống, quét vius, kiểm tra chính sách bảo mật, phòng chống hacker xâm nhập, thực hiện việc giám sát, cảnh báo sự cố máy tính kịp thời cho các đơn vị nhằm đề phòng các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các phát biểu tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn và các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng CNTT. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung NQ 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, địa phương để hoàn thiện nội dung báo cáo sơ kết để UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trong thời gian sắp tới.

Thùy Dung

Lượt xem:  536

Tin đã đưa
Xem theo ngày :